Clovin Clever Whitening booster 400g

Kapsule za pranje belega perila. Vsebina: 400g.

Šifra: CL13 Kategoriji: ,

5,23 

Opis produkta

Visoko kvaliteten in koncentriran produkt v kapsulah za pranje belega perila in zaves. Hitro in učinkovito odstranjuje maščobe, sledi cigaretnega dima in vse ostale vrste nečistoč. Konstruiran za doseganje maksimalne beline belega perila. Skrbno selekcionirane sestavine pa odstranjujejo neprijetne vonjave. Odlično za pranje belega tekstila, zaves, prtov,….Varen za vse sintetične tkanine. Belo perilo pa bo po pranju popolnoma belo in ne sivo ali rumeno. Primerno za pranje pri vseh temperaturah. Pakiranje vsebuje 20 kapsul.

Navodila za uporabo:
Pred pranjem vedno sledimo navodilom za pranje, ki so navedena na perilu. Sledimo navodilom proizvajalca pralnega stroja. 
Doziranje: Umazana tkanina: 4,5 kg/1 kapsula.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Pozor: H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vodeP264 Po uporabi temeljito umiti roke. P280 Nositi zaščito za oči. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 < 5%: anionske površinsko aktivne snovi, neionske površinsko aktivne snovi, belila na osnovi kisika; encimi, parfumi, sredstva za optično beljenje.

Dražilno

POVEZANI PRODUKTI