Clovin Signum Color Universal 10Kg

Pralni prašek za perilo. Vsebina: 10kg.

Šifra: CL01 Kategoriji: ,

15,85 

Opis produkta

Univerzalni detergent za pranje perila. Primeren za vse vrste strojnega pranja. Vsebuje snovi, ki varujejo pralni stroj pred nastankom vodnega kamna zato, ni potrebe dodajati sredstva proti vodnemu kamnu. Primeren za vse temperature pranja.

Navodila za uporabo:
Ne uporabljamo za pranje volne in svile. Pred pranjem sortiramo perilo. Pred pranjem vedno sledimo navodilom za pranje, ki so navedena na perilu. Ročno pranje: Vedno raztopimo prašek v topli vodi.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Pozor: H319 Povzroča hudo draženje oči. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P280 Nositi zaščito za oči. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 < 5%: anionske površinsko aktivne snovi, neionske površinsko aktivne snovi, belila na osnovi kisika; encimi, parfumi, sredstva za optično beljenje.

Dražilno

POVEZANI PRODUKTI