AKCIJA

DEEP RED 25kg

Original price was: 114,68 €.Current price is: 78,57 €.

Cena 30 dni pred znižanjem: 78,57 .

Rdeča pena za avtomatske avtopralnice.

SKU: 891.1.25kg Kategorije: , ,

Opis produkta

Rdeča pena za avtomatske avtopralnice.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Sestavine (po Uredbi 648/2004): >30% alifatski ogljikovodiki, parfumi Vsebuje: Heksan, zmes izomerov. Nevarno: Zelo lahko vnetljiv aerosol. Povzroča draženje kože. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Hraniti zunaj dosega otrok. Preprečiti sproščanje v okolje. PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Jedko

POVEZANI PRODUKTI