BLIZ PLUS 10kg

52,22 

Močni visokokakovostni in koncentrirani alkalni peneči detergent – aktivna pena.

SKU: 1257.1.10kg Kategorije: , ,

Opis produkta

Visokokakovostni in močni koncentrirani peneči alkalni detergent za predpranje vozil – aktivna pena. Visoka čistilna moč in odstranjevalec maščob, brez kakšnegakoli vpliva na razjedanje površin. Pena se z lahkoto odstrani. Lahko ga nanašamo ročno tudi z gobo. Uporaba z vodo: 1,5% – 4%.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Vsebuje: Tetranatrijev etilendiaminotetraacetat; Sulfonska kislina, C14-16-alkan hidroksi in C14-16-alken, natrijeve soli; natrijev hidroksid. Nevarno: Lahko je jedko za kovine. Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Ne vdihavati meglice. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 5% – 15%: anionske površinsko aktivne snovi, EDTA in njene soli; < 5%: fosfonati, neionske površinsko aktivne snovi

Jedko

POVEZANI PRODUKTI