BOX SCHAUM 25KG

95,43 

Šampon pena za avtomatsko pranje vozil ter samopostrežne avtopralnice.

SKU: 952.1.25kg Kategorije: , , ,

Opis produkta

Nizko viskozni šampon pena z visoko penečo aktivnostjo, ki se z lahkoto odstrani. Zagotavlja odličen svetleči učinek in prijeten vonj v okolici. Uporaba: 10ml – 30ml / vozilo.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Sestavine (po Uredbi 648/2004): >30% alifatski ogljikovodiki, parfumi Vsebuje: Heksan, zmes izomerov. Nevarno: Zelo lahko vnetljiv aerosol. Povzroča draženje kože. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Hraniti zunaj dosega otrok. Preprečiti sproščanje v okolje. PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Jedko

POVEZANI PRODUKTI