Dinitrol 401 Dichtstoff 1 Kg Dose Grau

35,50 

Enokomponentna tesnilna in lepilna masa. Za točkovne zvarke. Siva. 1kg.

SKU: 1207804 Kategorije: , ,

Opis produkta

Dinitrol 401 je tesnilna masa, sive barve, na osnovi kavčuka in topil. Nanašamo ga s čopičem ali lopatico. Struktura nanosa se nespreminja, hitro se suši, da se brusiti in je prebarvljiv. Uporablja se za tesnenje odbijačev, točkovnih zvarkov, letvic za dež ter drugih delov karoserije in podvozja. Obstojna je pri temperaturah med -25°C in +80°C.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Vsebuje: ksilen. Nevarno: Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. Zdravju škodljivo v stiku s kožo. Povzroča draženje kože. Zdravju škodljivo pri vdihavanju. Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Preprečiti sproščanje v okolje. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Vnetljivo

Dražilno

POVEZANI PRODUKTI