DINITROL 77 B 500ml

17,67 

Univerzalna zaščita. Vosek. Vsebina: 500ml

SKU: 1116610 Kategorije: , ,

Opis produkta

Dinitrol 77 B zagotavlja dolgotrjno zaščito pred korozijo. Ko se posuši, ostane na obdelani površini čvrst, svetlo rjav, voščen zaščitni sloj. Zaradi trdnosti zaščitnega sloja nudi tudi zaščito pred mehansko obrabo.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Nevarno: Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Hraniti zunaj dosega otrok. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Vnetljivo

POVEZANI PRODUKTI