DINITROL 77 B 1000ml

22,23 

Univerzalna zaščita. Vosek. Vsebina: 1000ml

SKU: 1136710 Kategorije: , ,

Opis produkta

Dinitrol 77 B zagotavlja dolgotrjno zaščito pred korozijo. Ko se posuši, ostane na obdelani površini čvrst, svetlo rjav, voščen zaščitni sloj. Zaradi trdnosti zaščitnega sloja nudi tudi zaščito pred mehansko obrabo.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Zelo lahko vnetljiva tekočina in hlapi. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. – Kajenje prepovedano. Preprečiti statično naelektrenje. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti zaklenjeno. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

Vnetljivo

POVEZANI PRODUKTI