Dinitrol 8510 Lackspray silber 400ml

13,04 

Hitro sušeči akrilni sprej, z močno pokrivnostjo in odpornostjo. Srebrna barva. Vsebina: 400ml.

SKU: 1409010 Kategorije: , ,

Opis produkta

Dinitrol 8510 je hitro sušeči akrilni spray z močno pokrivnostjo in odpornostjo. Zaradi velikega deleža pigmenta je zagotovljena zelo dobra odpornost proti rumeni. V kombinaciji z Dinitrolom 8550 sijaj dodatno zaščitimo in mu povečamo obstojnost. Uporabljamo ga tako za avtomobile, kot v industriji, gospodinjstvu in v vrtu.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Vsebuje: 4-metilpentan-2-on. Nevarno: Zelo lahko vnetljiv aerosol. Povzroča hudo draženje oči. Zdravju škodljivo pri vdihavanju. Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Hraniti zunaj dosega otrok. Preprečiti sproščanje v okolje. PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Vnetljivo

Dražilno

POVEZANI PRODUKTI