Dinitrol 8050 Aluminiumfarbe 800°C 400ml

19,40 

Aluminij sprej za barvanje kovinskih površin, ki so izpostavljene visokim temperaturam. Antikorozijska zaščita. Vsebina: 400ml.

SKU: 1406504 Kategorije: , ,

Opis produkta

Dinitrol 8050 je dekoracijski spray in protikorozijska zaščita v enem. Vsebuje 99,5% čistega aluminija. Posebej primeren je za barvanje kovinskih površin, ki so izpostavljene visokim temperaturam (600°C.), kot so izpušne cevi, radiatorji ipd.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Nevarno: Zelo lahko vnetljiv aerosol. Povzroča hudo draženje oči. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Hraniti zunaj dosega otrok. Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Vnetljivo

Dražilno

POVEZANI PRODUKTI