GOMMALUX 200ml

4,31 

Nizko peneče loščilo za pnevmatike.

SKU: 073.24.,2lt Kategorije: , , ,

Opis produkta

Izjemno svetleče loščilo za pnevmatike. Ne vsebuje silikonov. Podaja originalen in dolgotrajen svetleči videz. Uporaba: Pnevmatika mora biti očiščena in suha. Razpršite sredstvo iz 20 cm razdalje. Počakajte nekaj trenutkov,
predno nadaljujete z vožnjo.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Vsebuje: propan-2-ol. Nevarno: Zelo lahko vnetljiv aerosol. Povzroča hudo draženje oči. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Lahko ima dolgotrajne škodljive učinke na vodne organizme. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Preprečiti vdihavanje razpršila. PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Vnetljivo

Dražilno

POVEZANI PRODUKTI