iCLEAN 25KG

Enokomponentni močni koncentrirani alkalni detergent. Najnovejša tehnologija čiščenja 3/1.

Availability: Ni na zalogi SKU: 1193.1.25kg Kategorije: , , ,

Opis produkta

Enokomponentni močni koncentrirani alkalni detergent. Najnovejša tehnologija čiščenja 3/1. Primeren za uporabo v bioloških čistilnih napravah. Hitro odstranjuje peno ter se ga uporablja tudi v samopostrežmih avtopralnicah – self service. Odstranjuje maščobe in transportno umazanijo in je nežen do karoserije in plastičnih delov. Odlično deluje tako v mehki kot tudi trdi vodi. Uporaba: 1% – 3,5% z vodo.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Lahko je jedko za kovine. Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Ne vdihavati meglice. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 5% – < 15%: EDTA in njene soli, neionske površinsko aktivne snovi; < 5%: anionske površinsko aktivne snovi

Jedko

POVEZANI PRODUKTI