SUPER SAFE TOUCH 25KG

113,09 

Močnejši visoko peneči, alkalni in varni detergent za predpranje vozil – aktivna pena.

SKU: 1149.1.25kg Kategorije: , ,

Opis produkta

Nova generacija izjemno visokega penečega in močnega enokomponentnega detergenta. Prisotnost sestavine AMINOX K zagotavlja močnejšo in varno uporabo detergenta na občutljivih površinah v vročih poletnih mesecih. Zagotavlja odličen lesk na karoseriji vozila. Uporabite ga lahko tudi za ročno čiščenje vozil, v samopostrežnih avtopralnicah in trdi vodi. Primeren tudi v H.A.C.C.P. Uporaba z vodo: 2% – 4%.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Vsebuje: Alkil alkohol etoksilat; 2-aminoetanol. Nevarno: Povzroča draženje kože. Povzroča hude poškodbe oči. Preprečiti sproščanje v okolje. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko vode. PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 5% – 15%: fosfonati; < 5%: neionske površinsko aktivne snovi, anionske površinsko aktivne snovi; parfumi

Jedko

POVEZANI PRODUKTI