KOCH Active Foam X-mas 21kg

Visokokoncentrirana aktivna pena za predpranje vozil, z intenzivnim vonjem po cimetu in jabolku (božično vzdušje). Primerna za samopostrežne avtopralnice. Vsebina: 21kg

Šifra: 293021 Kategorije: , , ,

125,54 

Opis produkta

Visokokoncentrirana intenzivna pena, brez fosfatov in NTA, z intenzivno božično aromo za ročne, avtomatske in samopostrežne avtopralnice. Izjemno visoko razmerje med anionskimi površinsko aktivnimi snovmi ustvarja edinstveno obliko pene, pa tudi intenzivno in barvno zaščito, ki ščiti površine ter podpira samočiščenje avtopralniških pripomočkov in s tem življenjsko dobo ščetk/krtač.

Privlačen in dolgotrajen vonj zagotavlja intenzivno dišavno izkušnjo. Detergent je primeren tudi za biološke čistilne naprave. VDA ustreza razredu A: Reakcijski čas maks. 5 min, največ koncentracija nanosa 1:100.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Povzroča draženje oči. Povzroča hude poškodbe oči. Lahko povrzoči alergijski odziv kože. Povzroča draženje kože.Povzroča hude poškodbe oči.Lahko povzroči alergijski odziv kože. Škodljivo za vodne orgnaizme, z dolgotrajnimi učinki.Preprečiti vdihavanje hlapov ali razpršila. Nositi zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz. Če je potreben zdravniški nasvet,mora biti na voljo posoda.PRI STIKU Z OČMI:Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika. Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

Jedko

Dražilno

POVEZANI PRODUKTI