RIMS 10KG

48,68 

Alkani in varni detergent za čiščenje platišč in delov pod pokrovom motorja.

SKU: 389.1.10kg Kategorije: , ,

Opis produkta

Alkani in varni detergent za čiščenje platišč in delov pod pokrovom motorja. Za učinkovito čiščenje aluminijastih in jeklenih platišč, motorjev in šasij. Priporočljiv za čiščenje zadnje generacije platišč in uporabo v avtomatskih pralnih sistemih. Uporaba z vodo: 1:5 – 1:20.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Sestavine (po Uredbi 648/2004): od 5% do 15% fosfonati, <5% anionske površinsko aktivne snov, neionske površinsko aktivne snovi, amfoterne površinsko aktivne snovi Vsebuje: Kalijev hidroksid. Nevarno: Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. Hraniti zaklenjeno. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Jedko

POVEZANI PRODUKTI