KOCH Alkali Wheel Cleaner 20lt

Zmogljivi alkalni detergent za temeljito čiščenje jeklenih in aluminjastih platišč. Izjemna sposobnost absorbiranja umazanije in močjo čiščenja. Vsebina: 20lt.

Šifra: 411020 Kategorije: , ,

273,00 

Opis produkta

Zmogljivi alkalni detergent za temeljito čiščenje jeklenih in aluminjastih platišč. Izjemna sposobnost absorbiranja umazanije in močjo čiščenja. S kompleksno kombinacijo posebnih nosilcev umazanije in alkalne raztopine se umazanija, ki je posledica obrabe zavor, hitro raztopi in razprši, podobno kot kisla čistila za kolesa. Ustvarja minimalno peno. Redčenje z vodo 1:2-1:10. Vsebina: 20lt.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Lahko je jedko za kovine. Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Ne vdihavati hlapov/razpršila. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. Ne izzivati bruhanja. PRI STIKU S KOŽO (lastmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo (ali prho). PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. Odpraviti razlitje, da se prepreči materialna škoda.

Jedko

POVEZANI PRODUKTI