KOCH Ceramic Allround C0.01 75ml – Set

Set visokokakovostne keramične zaščite, ki z minimalnim naporom optimizira in dolgotrajno zaščiti površine. Visoka hidrofobna lastnost. Zaščita od 18 -24 mesecev. Vsebina: 75ml.

Availability: Ni na zalogi SKU: 505001 Kategoriji: ,

Opis produkta

Set vsebuje keramično zaščito, aplikator blok, 5x semiš mikro krpica 10x10cm, 1x specialno mikrofibre krpico 40x40cm, 5x cerfifikat keramične zaščite ter 5x nalepko za vpis datuma keramične zaščite na vrata vozila.

Opis: KOCH Ceramic Allround C0.01 keramična zaščita se uporablja na številnih lakirnih površinah za dolgotrajno zaščito. Zelo tanka zaščitna plast se s kemično reakcijo dolgotrajno veže na površino. To kemično reakcijo sproži prisotnost zraka. Popolno strjevanje dosežemo po približno devetih dneh. Ceramic Allround C0.01 ustvarja odbojnost (vode, umazanije, itn.) ter hidrofobnost. Obdelana površina je enostavnejša za vzdrževanje. Nanos keramične zaščite in sijaj se obdrži tudi po uporabi kislih in alkalnih čistil. Utrjena zaščita tako ščiti lakirne površine pred vplivi okolja, kot so UV sevanje, cestna sol, ptičji iztrebki, zračne rje ter tako bistveno prispeva k ohranjanju vozila.

Področja uporabe: Lakirane površine na avtomobilih, gospodarskih vozilih, motociklih, mobilnih hišicah, prikolicah, čolnih, itn.

Poraba keramične zaščite na vozilo: približno od 15-20ml.

Prednosti: Krajši čas obdelave in enostavna aplikacija. Manjša poraba. Krajši čas sušenja. Prvo pranje po devetih dneh. Zaščita od 18-24 mesecev.

Navodila za delo s keramično zaščito so vpisani v brošuri ob nakupu blaga.


Dodatne informacije

Varnostni napotki

Vsebuje: n-butil acetat, Cyclosilazanes, di-Me, Me hydrogen, poymers with di-Me, Me hydrogen silazanes, reaction products with 3-(triethoxysiyl)-1-propanam 3-aminopropiltrietoksisilan NEVARNO: Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. Zdravju škodljivo pri zaužitju. Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Lahko povzroči alergijski odziv kože. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Hraniti ločeno od vročine,vročih površin,isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Ne vdihavati hlapov/razpršila. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. Ne izzivati bruhanja. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo ali prho. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpira njem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z loklanimi in nacionalnimi predpisi.

Jedko

Vnetljivo

Dražilno

POVEZANI PRODUKTI