KOCH Hochglanztrockner 20lt

Sušilec za avtomatsko pranje vozil. Vsebina 20lt.

Šifra: 178020 Kategorije: , ,

Opis produkta

Sušilec za avtomatsko pranje vozil.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Pozor: Povzroča hudo draženje oči. Nositi zaščito za oči. Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 5% – 15%: kationske površinsko aktivne snovi; < 5%: neionske površinsko aktivne snovi

Dražilno

POVEZANI PRODUKTI