KOCH Hyper Dryer 10lt

Sušilno sredstvo, z odličnimi površinskimi zaščitnimi lastnostmi. Vsebina: 10lt.

Šifra: 420010 Kategorije: , ,

104,14 

Opis produkta

Tehnološko napredno in inovativno sušilno sredstvo, z odličnimi površinskimi zaščitnimi lastnostmi. Ustvari gladek, hidrofoben in nano zaščitni sloj z dolgotrajno zaščito. Vsebina: 10lt.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Zdravju škodljivo pri vdihavanju.Škodljivo za vodne organzime,z dolgotrajnimi učinki.Ne vdihavati hlapov/razpršila. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRIZAUŽITJU: Izprati usta. Ne izzivati bruhanja. PRI STIKUK S KOŽO(ali lasmi): Takoj sleči vsakontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo(ali prho).PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati zvodo nekaj min. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav.Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.

Dražilno

Okolju škodljivo

POVEZANI PRODUKTI