SKAYLUX SPRAY 750ml

Srednje svetleče antistatično loščilo v spreju za armaturne plošče. Na voljo naslednje vonjave: vanilija, menta in limona.

Šifra: 1129.24.,75lt Kategoriji: ,

5,97 

Opis produkta

Srednje svetleče loščilo v spreju za armaturne plošče. Antistatično silikonsko loščilo v spreju s srednjim loščilnim učinkom. Obnavlja plastične dele, gumo in usnje. Na voljo naslednje vonjave: vanilija, menta in limona. Uporaba: Pršite po površini iz 20cm razdalje in nato loščite s suho in mehko krpo.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Vsebuje: Ogljikovodiki, C6, izoalkani, <5% n-heksan. Nevarno: Zelo lahko vnetljiv aerosol. Povzroča draženje kože. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Preprečiti vdihavanje razpršila. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Vnetljivo

Dražilno

Okolju škodljivo

POVEZANI PRODUKTI