KOCH Plastiklack-Spray Schwarz 400ml

12,14 

Črna mat barva. Visoko lepljiva in hitro sušljiva z veliko pokritostjo površin. Vsebina: 400ml

SKU: 103412 Kategorije: , ,

Opis produkta

Črna mat barva. Visoko lepljiva in hitro sušljiva z veliko pokritostjo površin. Namenjena obnovi obrabljenih površin, kot so pragovi, odbijači, kolesnih obročov, plastike, gume, itn. Zagotavlja dolgoročno zaščito pred korozijo in okoljskimi dejavniki.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Povzroča hudo draženje oči. Lahko povzroči zaspanost ali omotico.Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. Hraniti zunaj dosega otrok. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Preprečiti vdihavanje hlapov ali razpršila. Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. Nositi zaščito za oči. PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. Hraniti zaklenjeno. Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C. Odstraniti vsebino / posodo med odpadke na zavarovan način. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Brez zadostnega prezračevanja lahko pride do nastanka eksplozivnih zmesi. Aceton n-Butil acetat

Vnetljivo

Dražilno

POVEZANI PRODUKTI