KOCH ReactiveWheelCleaner 750ml

Rdeči indikator, brez kislin in reaktivno čistilo za čiščenje platišč.

Šifra: 77704750 Kategorije: , , ,

19,48 

Opis produkta

Rdeči indikator, brez kislin in reaktivno čistilo za platišča. Temeljito in skrbno očisti visokokakovostna platišča. Umazanijo temeljito razprši in raztopi. Vsebuje dodatek sijaja in lotus efekt. NAVODILO ZA UPORABO: Pred uporabo čistila morajo biti platišča dobro ohlajena. Pršite na platišča in počakajte, da prične čistilo delovati od 1 – 3 minut. Kjer je potrebno, uporabite čopič oz. pralno gobico. Nato temeljito izperite z močnim vodnim curkom ali vožnjo skozi avtomatsko avtopralnico. Pri zelo močni umazaniji, se lahko reakcijski čas podaljša do 10 minut. Z odstranjevanjem zračne rje je postopek enak. Nikoli ne prši čistila po vroči površini. Po potrebi zaščiti občutljive površine (krom letvice, gumi površine).

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Zdravju škodljivo pri zaužitju. Povzroča hudo draženje oči. Lahko povzroči alergijski odziv kože. Lahko je jedko za kovine. Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. Hraniti zunaj dosega otrok. Preprečiti vdihavanje hlapov ali razpršila. Nositi zaščitne rokavice in zaščito za oči / obraz. Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. Hraniti zaklenjeno. Odstraniti vsebino / posodo med odpadke na zavarovan način. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Amonijev merkaptoacetat

Jedko

Dražilno

POVEZANI PRODUKTI