KOCH Triple Acid Star 23kg

Izredno močna kislina za čiščenje aluminijastih in jeklenih platišč. Vsebina: 23kg

Availability: Ni na zalogi Šifra: 242023 Kategorije: , ,

143,68 

Opis produkta

Izredno zmogljiva kislina na osnovi klorovodika, fosforja in amonijevegadifluorida za čiščenje alulminijastih in jeklenih platišč. Odstranjuje zavorni prah, rjo, okoljsko umazanijo in drugo anorgansko umazanijo. Umazanijo učinkovito odstrani. VSEBUJE: fosforjeva kislina; izotridekanol, etoksiliran; fluorovodikova kislina; Klorovodikova kislina. NAVODILA ZA UPORABO: Odvisno od umazanije, detergent redčimo z vodo od 1:3 do 1:10 (vedno se najprej dodaja voda, nato detergent, da se prepreči pljusk koncentrata). Površine naj bodo predhodno ohlajene in mokre. Pustite, da deluje kratek čas. Če je potrebno, uporabite krtačko ter temeljito sperite z visokotlačno napravo. OPOZORILA: Ne uporabljate na vročih površinah. Ne uporabljate v bioloških čistilnih napravah. Bistveno je, da se upoštevajo navodila za varnost iz varnostnega lista. Ne pustite, da se zasuši. Ne uporabljate ga na steklu in ogledalih. Ne uporabljate na površinah občutljivih na kisline kot so marmor, nezaščitene kovine (cink, aluminij). Pred uporabo preverite ustreznost in skladnost.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Vsebuje: fosforjeva kislina; izotridekanol, etoksiliran; fluorovodikova kislina; klorovodikova kislina. Nevarno: Lahko je jedko za kovine. Zdravju škodljivo pri zaužitju. Zdravju škodljivo v stiku s kožo. Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Ne vdihavati meglice/hlapov. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. Odpraviti razlitje, da se prepreči materialna škoda. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 15% – <30%: fosfati; 5% – < 15%: neionske površinsko aktivne snovi

Jedko

Dražilno

POVEZANI PRODUKTI