SKAYLIGHT SPRAY 600ML

5,58 

Nizko antistatično svetleče loščilo za armaturne plošče – mat. Na voljo v vonjih vanilija in limona.

SKU: 1031.24.,6lt Kategorije: , ,

Opis produkta

Nizko svetleče loščilo za armaturne plošče. Nova generacija antistatičnih loščil za armaturne plošče z učinkom mat. Primeren za povrnitev originalnosti armaturnih plošč. Na voljo v vonjih vanilija in limona. Uporaba: Pršite po površini iz 20cm razdalje in nato loščite s suho in mehko krpo.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Sestavine (po Uredbi 648/2004): >30% alifatski ogljikovodiki, parfumi Vsebuje: Heksan, zmes izomerov. Nevarno: Zelo lahko vnetljiv aerosol. Povzroča draženje kože. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Hraniti zunaj dosega otrok. Preprečiti sproščanje v okolje. PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Okolju škodljivo

Vnetljivo

Dražilno

POVEZANI PRODUKTI