TENZI Derast 1000ml

8,24 

Močan detergent za občasno čiščenje sanitarnih prostorov. Vsebina: 1000ml.

SKU: T02/001 Kategorije: , ,

Opis produkta

Izjemno močan koncentrirani detergent za čiščenje in odstranjevanje rje ter vodnega kamna. Primeren za uporabo na površinah odpornih na klorovodikove kisline.

NAVODILA ZA UPORABO:
• Strojno čiščenje: 100 – 200 ml / 10 l vode.
• Ročno čiščenje: 300 – 600 ml / 10 l vode. Očistite površino z vodo
pod velikim pritiskom.
• Tla, stene: 100 – 200 ml / 10 l vode.
• Toaletni posodi in pisoarji: 1 l / 10 l vode.
• Kotli: 1:3 z vodo, reakcijski čas 10-15 min.
• Po čiščenju površino dobro splaknite z vodo.
• Opozorilo: Uporabljajte le v ekstremnih pogojih. Občutljiva
mesta (npr. fuge) je pred uporabo izdelka potrebno najprej
namočiti z vodo.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Vsebuje: klorovodikova kislina. Pozor: Lahko je jedko za kovine. Povzroča draženje kože. Povzroča hudo draženje oči. Lahko povzroči draženje dihalnih poti. Hraniti zunaj dosega otrok. Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Hraniti zaklenjeno. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 < 5%: anionske površinsko aktivne snovi

Jedko

Dražilno

POVEZANI PRODUKTI