TENZI Derast Žel 1000ml

7,99 

Gel za odstranjevanje vodnega kamna, rje in drugih nečistoč. Vsebina: 1000ml.

SKU: T04/001 Kategorije: , ,

Opis produkta

Zelo močan gel na osnovi klorovodikove kisline, namenjen odstranjevanju rje, apnenca, vodnega kamna, urina in drugih nečistoč v sanitarijah. Ne uporabljajte ga na emajliranih površinah. Brez vonja.

NAVODILA ZA UPORABO:
• Čistilo je pripravljeno za uporabo.
• Gel nanesite na umazano površino, pustite delovati 2-5 minut in
sperite z vodo pod močnim pritiskom.
• Po potrebi postopek ponovite.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Vsebuje: klorovodikova kislina; 2,2'-(oktadec-9-enilimino)bisetanol. Nevarno: Lahko je jedko za kovine. Povzroča draženje kože. Povzroča hude poškodbe oči. Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Hraniti zunaj dosega otrok. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 < 5%: kationske površinsko aktivne snovi

Jedko

POVEZANI PRODUKTI