TENZI Penetrator 500g

6,34 

Granulat za čiščenje odtokov, pvc cevi in korit. Vsebina: 500g

SKU: H-44 Kategorije: , ,

Opis produkta

Granulat za čiščenje odtokov, PVC cevi in kuhinjskih korit. Raztopi organske nečistoče in ne poškoduje očiščene površine.

NAVODILA ZA UPORABO:
• Nanesite 3-4 zamaške granulata, pustite delovati največ 15 minut in sperite z veliko količino hladne vode.
• Opozorilo: Ne naslanjajte se nad odtok. Hlapi lahko dražijo dihalne poti. Ne mešajte z drugimi kemikalijami.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Vsebuje: natrijev hidroksid. Nevarno: Lahko je jedko za kovine. Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Hraniti zunaj dosega otrok. Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika. Hraniti zaklenjeno. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Jedko

POVEZANI PRODUKTI