AKCIJA

TENZI Udrazniacz Rur GT 1000ml

Original price was: 6,72 €.Current price is: 5,00 €.

Cena 30 dni pred znižanjem: 5,00 .

Gel za čiščenje odtokov in sifonov. Vsebina: 1000ml.

SKU: T47/001 Kategorije: , ,

Opis produkta

Čistilo za čiščenje odtokov. Zmogljiva gelna raztopina, ki odpravlja zamašitev odtokov, ki jih povzročajo ostanki mil, las in hrane. Primerno za odtoke, cevi ali sifone. Lahko
se uporablja tudi pri starih ceveh, ki so dovzetnejše za poškodbe.

NAVODILA ZA UPORABO:
• Čistilo je pripravljeno za uporabo. Ne redčite z vodo.
• Nalijte 100 ml čistila v odtok, pustite delovati 15 minut in sperite odtok z vročo vodo. Po potrebi postopek ponovite.
• Opozorilo: Ne naslanjajte se nad odtokom. Hlapi lahko dražijo dihalne poti.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Vsebuje: natrijev hidroksid. Nevarno: Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Hraniti zunaj dosega otrok. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. Ne izzivati bruhanja. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika. Hraniti zaklenjeno. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 < 5%: kationske površinsko aktivne snovi, anionske površinsko aktivne snovi; parfumi (Limonene)

Jedko

POVEZANI PRODUKTI