TENZI Punkt Multi Cleaner 300ml

Topilo za čiščenje črnila, zvečilnih gumijev, parafinskih sledi in ostankov lepila. Vsebina: 300ml

Availability: Ni na zalogi SKU: T34/300 Kategorije: , ,

Opis produkta

Močno vsestransko sintetično topilo za čiščenje obarvanih površin, lepilnih ostankov, ostankov pisal, črnila, žvečilnih gumijev ter ostankov etiket. Odlično odstranjuje tudi katran, smolo, bitumen, grafit, itn. Je na bazi naravnih topil in alkohola.

NAVODILA ZA UPORABO:
• Topilo je pripravljeno za uporabo. Ne redčite z vodo.
• Izdelek razpršite na umazanijo, počakajte nekaj trenutkov in očistite s krtačo ali krpo.
• Opozorilo: Pred uporabo preizkusite kakovost barve in površine. Ne uporabljajte topila na gumi, mehki plastiki ali akrilnem steklu.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Vsebuje: pomaranča, sladki ekstrakt. Nevarno: Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. Povzroča draženje kože. Lahko povzroči alergijski odziv kože. Povzroča hudo draženje oči. Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Hraniti zunaj dosega otrok. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. NE izzvati bruhanja. Hraniti zaklenjeno. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 parfumi

Vnetljivo

Zdravju škodljivo

Dražilno

Okolju škodljivo

POVEZANI PRODUKTI