KOCH Glasfix Neu 10lt

Koncentrirani detergent za čiščenje steklenih površin. Vsebina: 10lt.

Availability: Ni na zalogi Šifra: 126010 Kategorije: , , , , ,

Opis produkta

Koncentrirani detergent za čiščenje steklenih površin. Odstrani vse vrste umazanije, vključno z oljem, maščobo in podobnimi ostanki, ki jih je težko odstraniti. Ne pušča lis in je primeren za polikarbonate. Vsebina: 10lt.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Vnetljiva tekočina in hlapi. Povzroča hudo draženje oči. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. Hraniti zunaj dosega otrok. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Preprečiti vdihavanje hlapov ali razpršila. P280-Nositi zaščito za oči / zaščito za obraz. PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. Hraniti zaklenjeno. Odstraniti vsebino / posodo med odpadke na zavarovan način. Propan-2-ol

Vnetljivo

POVEZANI PRODUKTI