FORMULA 1 10kg

48,43 

Superkoncentrirani visokokakovostni alkalni enokomponentni detergent za predpranje vozil. Najbolj prodajni izdelek med enokomponentnimi detergenti.

SKU: 1221.1.10kg Kategorije: , ,

Opis produkta

Superkoncentrirani visokokakovostni enokomponentni detergent za alkani osnovi, z visokim učinkom odstranjevanja najbolj trdovratne umazanije. Primeren za odstranjevanje insektov in transportne umazanije. Odličen detergent za avtomatske pralne sisteme, odstranjuje se brez težav, ne razjeda plastike in gume. Uporaba z vodo: 1% – 3,5%.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Vsebuje: Alkoholi, C12-13-razvejani in linearni, etoksilirani; Tetranatrijev etilendiamintetraacetat; natrijev hidroksid. Nevarno: Lahko je jedko za kovine. Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Ne vdihavati meglice. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 5% – < 15%: EDTA in njene soli, neionske površinsko aktivne snovi; < 5%: anionske površinsko aktivne snovi

Jedko

POVEZANI PRODUKTI