BOX SAFE 25KG

104,92 

Visoko peneči detergent za samopostrežno čiščenje vozil / self service.

SKU: 963.1.25kg Kategorije: , ,

Opis produkta

Visoko peneči detergent za samopostrežno čiščenje vozil / self service.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Povzroča draženje kože. Povzroča hude poškodbe oči. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. Preprečiti sproščanje v okolje. Odstraniti vsebino/posodo.

Jedko

POVEZANI PRODUKTI