CLEANERGY 10KG

Močan alkalni detergent za odstranjevanje maščob in transportne umazanije.

Availability: Ni na zalogi SKU: 971.1.10 kg Kategorije: , ,

Opis produkta

Močan alkalni detergent za odstranjevanje maščob in transportne umazanije. Hitro se odstranjuje in je združljiv z voskom. Primeren za uporabo belih vozil. Uporaba: 2% – 3,5% z vodo, odvisno od umazanije.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Lahko je jedko za kovine. Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Ne vdihavati meglice. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 5% – < 15%: EDTA in njene soli, neionske površinsko aktivne snovi; < 5%: anionske površinsko aktivne snovi

Jedko

POVEZANI PRODUKTI