ECODET AD NEW 35KG

Detergent za predpranje vozil, uporaba v trdi vodi

Availability: Ni na zalogi SKU: 058.1.35kg Kategorije: , ,

Opis produkta

Koncentrirani večnamenski alkalni detergent za čiščenje zmerne umazanije in zagotavljanje maksimalne učinkovitosti v uporabi v trdi vodi. Nizko viskozen, ščiti pred vodnim kamnom in primeren za čiščenje občutljivih površin. Vsebuje kalijev hidroksid. Redči se z vodo v razmerju od 2 % – 4 %, odvisno od trdovratne umazanije.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Lahko je jedko za kovine. Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Ne vdihavati meglice. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 5% – < 15%: EDTA in njene soli, neionske površinsko aktivne snovi; < 5%: anionske površinsko aktivne snovi

Jedko

POVEZANI PRODUKTI