DINITROL 3850 A 1000ml

25,46 

Dolgotrajno zaščito proti rji. Na obdelani površini pusti čvrst, svetlo rjav, voščen zaščitni sloj. Zaradi trdote zaščitnega sloja, nudi določeno stopnjo zaščite pred mehansko obrabo.

SKU: 1136790 Kategorije: , ,

Opis produkta

Dolgotrajno zaščito proti rji. Na obdelani površini pusti čvrst, svetlo rjav, voščen zaščitni sloj. Zaradi trdote zaščitnega sloja, nudi določeno stopnjo zaščite pred mehansko obrabo.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Zelo lahko vnetljiva tekočina in hlapi. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. – Kajenje prepovedano. Preprečiti statično naelektrenje. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi. Hraniti zaklenjeno. Odstraniti vsebino/posodo z nacionalnimi predpisi.

Vnetljivo

Dražilno

POVEZANI PRODUKTI