DINITROL F500 600ml

Dinitrol F500 je enokomponentno gradbeno lepilo brez topil poliuretana, ki se uporablja v kombinaciji z ustreznimi premazi.

Availability: Ni na zalogi Šifra: 1217800 Kategorije: , ,

Opis produkta

Enokomponentno gradbeno lepilo, ki ne vsebuje topil in PVC. Odporen na odpornost, odporen na odpornost, odporen proti vibracijam, negorljiv, električno neprevoden, odporen proti staranju. Značilen z visoko vzdržljivostjo in izjemno začetno adhezijo spojnih delov. Izdelek se uporablja skupaj z ustreznimi primerji za vezavo vetrobranskega stekla pri konstrukciji vozila.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Zelo lahko vnetljiva tekočina in hlapi. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. – Kajenje prepovedano. Preprečiti statično naelektrenje. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti zaklenjeno. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

Zdravju škodljivo

POVEZANI PRODUKTI