DINITROL 443 Zinkfarbe 400ml

13,62 

Hitro sušeči temeljni premaz na osnovi cinka. Dolgotrajna antikorozijska zaščita za vse vrste kovin. Vsebina: 400ml.

SKU: 1407510 Kategorije: , , ,

Opis produkta

Dinitrol 443 je premazna razpršilna doza na osnovi cinka, je hitro sušeča, dolgotrajna antikorozijska zaščita za vse vrste kovin. Kombinacija čistega cinka in 5% umetne smole v suhem nanosu omogoča dvojno dolgoročno zaščito: kot prvo, cink ponuja zaščito proti rji na kovinskih delih in drugo, odporna umetna smola ustvari zaščitni film.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Vsebuje: ksilen. Nevarno: Zelo lahko vnetljiv aerosol. Zdravju škodljivo v stiku s kožo. Povzroča draženje kože. Zdravju škodljivo pri vdihavanju. Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Hraniti zunaj dosega otrok. Preprečiti sproščanje v okolje. PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Vnetljivo

Dražilno

Okolju škodljivo

POVEZANI PRODUKTI