DINITROL 8530 Lackspray Schwarz Hochglanz 400ml

13,04 

Hitro sušeče sredstvo na osnovi akrilne smole. Namenjen je barvanju kovinskih delov. Črna barva, visoki sijaj. Vsebina: 400ml.

SKU: 1408910 Kategorije: , ,

Opis produkta

Dinitrol 8530 je črn lak na bazi akrilne smole . Zagotavlja hitro sušenje, velik sijaj, dober oprijem in zelo močno pokrivnost. Namenjen je bar-vanju kovinskih delov, plastike, keramike, lesa ipd. Zaradi velikega delža pigmenta je lak odporen na vremenske razmere (do 90 °C).

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Vsebuje: 4-metilpentan-2-on. Nevarno: Zelo lahko vnetljiv aerosol. Povzroča hudo draženje oči. Zdravju škodljivo pri vdihavanju. Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Hraniti zunaj dosega otrok. Preprečiti sproščanje v okolje. PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Vnetljivo

Dražilno

POVEZANI PRODUKTI