DINITROL 8500 Lackgrundierer Grau 400ml

Dolgotrajni temeljni premaz, za uporabo pred barvanjem kovine. Ščiti pred korozijo in rjavenjem. Siva barva. Vsebina: 400ml.

Availability: Ni na zalogi Šifra: 1407010 Kategorije: , ,

Opis produkta

Dinitrol 8500 je dolgotrajni temeljni premaz, za uporabo pred barvanjem kovine. Ščiti pred korozijo in kasnejšim rjavenjem. Odporna na sol, vodo ter na temperaturo do 80°C (začasno tudi do 120°C).

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Vsebuje: 4-metilpentan-2-on. Nevarno: Zelo lahko vnetljiv aerosol. Povzroča hudo draženje oči. Zdravju škodljivo pri vdihavanju. Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Hraniti zunaj dosega otrok. Preprečiti sproščanje v okolje. PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi

Vnetljivo

Dražilno

POVEZANI PRODUKTI