DINITROL 444 Zinkfarbe Punktschweissbar 400ml

19,07 

Hiitro sušeča antikorozijska zaščita z dolgotrajnim učinkom za vse kovine. Kombinacija cinka in aluminija. Vsebina: 400ml.

SKU: 1407910 Kategorije: , ,

Opis produkta

Dinitrol 444 spray je hitro sušeča antikorozijska zaščita z dolgotrajnim učinkom za vse kovine. Zaradi kombinacije cinka (95%) in aluminijevih pigmentov je proizvod enostavnejši za uporabo in bolj prijazen za uporabnika. Posebej primeren je za uporabo na galvaniziranih površinah. Odporen je na vodo,soli.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Vsebuje: ksilen. Nevarno: Zelo lahko vnetljiv aerosol. Zdravju škodljivo v stiku s kožo. Povzroča draženje kože. Zdravju škodljivo pri vdihavanju. Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Hraniti zunaj dosega otrok. Preprečiti sproščanje v okolje. PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Vnetljivo

Dražilno

Okolju škodljivo

POVEZANI PRODUKTI