DINITROL 8020 Kunststoff-Stylinglack Schwarz 400ml

17,96 

Sintetični lak na alkrilni bazi. Za barvanje in obnovo plastičnih delov. Vsebina: 400ml.

SKU: 1403304 Kategorije: , ,

Opis produkta

Dinitrol 8020 je sintetični lak na alkidni bazi in ga uporabljamo za barvanje ter obnovo plastičnih delov motornih vozil, tovornjakov, gospodinjskih aparatov. Lak že vsebuje primer in ga je mogoče uporabljati brez osnovnega premaza. Hitro se suši, ima dober oprijem, elastičnost. Odporen je na sol za posipavanje ter pranje avtomobila v avtopralnici.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Nevarno: Zelo lahko vnetljiv aerosol. Povzroča hudo draženje oči. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Hraniti zunaj dosega otrok. Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Vnetljivo

Dražilno

POVEZANI PRODUKTI