DINITROL 460 Sealent Schwarz 310ml

24,20 

Črna in UV trajno elastična tesnilna masa. Vsebuje visoke trdne snovi. Vsebina: 310ml.

SKU: 1205504 Kategorije: , ,

Opis produkta

Črna in UV trajno elastična tesnilna masa. Vsebuje visoke trdne snovi. Vsebina: 310ml.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Vnetljiv aerosol. Povzroča draženje kože. Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. – Kajenje prepovedano. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. Odstraniti vsebino/posodo kot nevarni odpadek.

Vnetljivo

Dražilno

POVEZANI PRODUKTI