Dinitrol 8550 Klar- Lackspray 400ml

18,35 

Prozorni zaščitni lak za lakirne površine. Vsebina 400ml

SKU: 1407103 Kategorija:

Opis produkta

Dinitrol 8550 je brezbarvi akrilni lak, ki nudi dodatno zaščito že pobarvane površine. Prednosti: visok sijaj, dober oprijem, trd in odporen vrhnji premaz, ki ne porumeni. Odporen je na bencin, vremenske vplive ter UV žarke.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Vsebuje: 4-metilpentan-2-on. Nevarno: Zelo lahko vnetljiv aerosol. Povzroča hudo draženje oči. Zdravju škodljivo pri vdihavanju. Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Hraniti zunaj dosega otrok. Preprečiti sproščanje v okolje. PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Vnetljivo

Dražilno

POVEZANI PRODUKTI