ECODET / 2 25KG

107,93 

Koncentrirani srednjekakovostni alkalni dvokomponentni detergent. Vsebina: 25kg

SKU: 061.1.25kg Kategorije: , ,

Opis produkta

Koncentrirani dvokomponentni alkalni detergent, ki učinkovito odstranjuje transportno umazanijo ter sanitetnim učinkom. Primeren za čiščenje in odstranjevanje maščob ter nečistoč pri transportu. Idealen za bele barve, platišča in motorne dele. Vsebuje natrijev hidroksid. Detergent se uporablja tudi v živilski industriji, H.A.C.C.P. Uporaba: Tekočino dobro pretresite, predno naredite raztopino. Redčite z vodo v razmerju od 1,5 % – 4 %.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Vsebuje: Alkil alkohol etoksilat; natrijev hidroksid; Tetranatrijev etilendiamintetraacetat; 2-aminoetanol. Nevarno: Vnetljiva tekočina in hlapi. Lahko je jedko za kovine. Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Hraniti v tesno zaprti posodi. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 5% – 15%: fosfonati, neionske površinsko aktivne snovi; < 5%: EDTA in njene soli

Jedko

Vnetljivo

POVEZANI PRODUKTI