WASH CLEAN 10KG

50,06 

Kislinski detergent za čiščenje vodnega kamna. Primeren tudi za čiščenje zelo umazanih aluminijastih platišč.

SKU: 204.1.10kg Kategorije: , , ,

Opis produkta

Kislinski detergent za čiščenje ploščic in naprav v avtomatskih avtopralnicah. Primeren za odstranjevanje vodnega kamna. Obnavlja in podaja originalen videz. Primeren tudi za čiščenje aluminijastih platišč. Ne razjeda barve na plastičnih delih.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Vsebuje: Klorovodikova kislina ; Fosforjeva kislina. Nevarno: Lahko je jedko za kovine. Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Lahko povzroči draženje dihalnih poti. Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Ne vdihavati hlapov. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 < 5%: amfoterne površinsko aktivne snovi; 5% – < 15%: neionske površinsko aktivne snovi

Dražilno

Jedko

POVEZANI PRODUKTI