FOAM WASH 25KG

100,65 

Visoko viskozna aktivna pena. Enokomponentni alkalni detergent.

SKU: 1185.1.25kg Kategorije: , ,

Opis produkta

Visoko viskozna aktivna pena. Enokomponentni alkalni detergent. Zahvaljujoč visoki viskoznosti, detergent globinsko prodira in odstranjuje najbolj trdovratno umazanijo (maščobe, transportno umazanijo, itn.). Proizvede bogato in mehko peno, kjer v celoti prekrije površino in ostane na njej. Pena počasi izhlapeva, tako da omogoča daljši kontakt z umazanijo. Pena se z lahkoto odstrani, z lahkoto odstranjuje umazanijo, ne poškoduje površin kot so plastika in guma. Detergent lahko uporabljamo v avtomobilski industriji, industriji na splošno ter H.A.C.C.P. sistemu.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Lahko je jedko za kovine. Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Ne vdihavati meglice. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 < 5%: anionske površinsko aktivne snovi, EDTA in njene soli, fosfonati, neionske površinsko aktivne snovi, fosfati

Jedko

POVEZANI PRODUKTI