GLOSS 25KG

169,28 

Samosušilni vosek za samopostrežno čiščenje vozil / self service.

SKU: 259.1.25lt Kategorije: , ,

Opis produkta

Samosušilni vosek za samopostrežno čiščenje vozil / self service.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Povzroča hudo draženje oči. Povzroča draženje kože. Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Preprečiti sproščanje v okolje.

Dražilno

Okolju škodljivo

POVEZANI PRODUKTI