POWDER ACTIVE FOAM 25KG

Visokokakovostni odišavljen detergent v prašku za samopostrežno pranje vozil.

Availability: Ni na zalogi SKU: 1258.1.25 Kategorije: , ,

Opis produkta

Visokokakovostni odišavljen detergent v prašku za samopostrežno pranje vozil. Vsebina: 25kg

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Pozor: Povzroča hudo draženje oči. Hraniti zunaj dosega otrok. Po uporabi temeljito umiti roke. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Dražilno

POVEZANI PRODUKTI