KOCH Duftstoff Apfel 1000ml

Koncentrirana sveža dišava, za odišavljanje notranjosti vozil in prostora na splošno. Z vonjem po jabolku. Mešanje z vodo: 0,5-3%. Vsebina: 1000ml.

66,42 

Opis produkta

Koncentrirana sveža dišava, za odišavljanje notranjosti vozil in prostora na splošno. Z vonjem po jabolku. Mešanje z vodo: 0,5-3%. Izredno varčna napram drugim dišavam, kjer so že pripravljene za uporabo. VSEBUJE: 2-butoksietanol. Vsebina: 1000ml.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Vsebuje: 2-butoksietanol. Pozor: Vnetljiva tekočina in hlapi. Povzroča draženje kože. Povzroča hudo draženje oči. Zdravju škodljivo pri vdihavanju. Vsebuje Etil 2,3-epoksi-3-fenilbutirat; Citral. Lahko povzroči alergijski odziv. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Preprečiti vdihavanje hlapov/razpršila. Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči/obraz. Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

Vnetljivo

Dražilno

POVEZANI PRODUKTI