KOCH Green Star 11kg

Univerzalno čistilo za čiščenje tal v delavnicah, industrijsko čiščenje, čiščenje motornih delov. Primeren za zunanjege in notranje čiščenja vseh vrst vozil (osebna, tovorna). Vsebina: 11kg

Šifra: 25011 Kategorije: , , ,

57,71 

Opis produkta

Visoko koncentrirano alkalno univerzalno čistilo za čiščenje tal v delavnicah, industrijsko čiščenje, čiščenje motornih delov. Primeren za zunanjege in notranje čiščenja vseh vrst vozil (osebna, tovorna). Detergent je sestavljen brez fosfatov in topil. NAVODILA ZA UPORABO: Za zunanje čiščenje vozil (razmerje z vodo 1:5 – 1:30). Notranjost vozil, tekstil (razmerje z vodo 1:10 – 1:20). Čiščenje delavnic in tal (razmerje z vodo 1:40 – 1:120).

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Povzroča hudo draženje oči. Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. Lahko je jedko za kovine. Zdravju škodljivo pri zaužitju. Hraniti zunaj dosega otrok. Nositi zaščito za oči / zaščito za obraz. PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo.

Dražilno

POVEZANI PRODUKTI